“Samarbejdet med Make Influence har allerede haft et positivt afkast i måned 1, og dette er kun begyndelsen på et langt og spændende samarbejde for begge parter…”

Om Make Influence

Make Influence er en kommisionsbaseret influencer marketing platform, som forbinder virksomheder med influencers. De skaber mere indsigt i influencer marketing, med unikke data de har på de enkelte influencers. Deres kommissionsbaserede model er særligt attraktiv for virksomhederne, da de kun betaler for det salg, som influencerne skaber.

Baggrund for samarbejde

Make Influence var på udkig fuldservice bureau, som kunne hjælpe dem med at sprede budskabet på platformen, og få anskaffet flere leads. Derudover havde de brug for et system, hvor de kunne håndtere deres leads, og videregive de relevante leads til deres salgsafdeling. 

Growbix opgave var at øge mængden af leads gennem annoncering på sociale medier. Derudover skulle der skabes en direkte forbindelse mellem Make Influence’s salg og marketing afdeling, så de kunne øge deres performance og automatisere flere manuelle opgaver.

Forbinde salg og marketing

Før vi begyndte at arbejde på at generere flere leads til Make Influence, skulle vi have dybere indsigt i deres målgruppe og den gennemsnitlige kunderejse. På den måde kunne vi identificere handlinger og automations, som understøtter hvert enkelt skridt i kunderejsen. På den måde kunne vi sikre os at alle leads kom i kontakt med en sælger på det rigtige tidspunkt. Den dybere indsigt fik vi ved event sporing gennem Google Analytics & Facebook. Derudover implementerede CRM & E-mail systemet Active Campaign, som Growbix er certificeret samarbejdspartner i. 

CRM’et Active Campaign anbefaler vi altid, fordi man nemt kan implementere website og event sporing. Så vi kan få en direkte indsigt i Make Influences kunderejse, og sende e-mail automatiseringer til kunden og sælgeren baseret på kundens adfærd på deres hjemmeside. 

Vi udarbejdede E-mail automations til både marketing leads og salg kvalificerede leads. 

Marketing kvalificerede leads:

Marketing kvalificerede leads var de leads, som tilmeldte sig et nyhedsbrev eller downloadede et whitepaper. Baseret på lead kilden udarbejdede vi en skræddersyet serie af e-mails, hvis fokus var at bearbejde kunden fra et marketing kvalificeret lead til et direkte salgs kvalificeret lead, som vil have kontakt med en sælger. 

Salgs kvalificerede leads

Salgs kvalificerede leads var de leads, som skrev sig op til en demo og blive kontaktet direkte af en sælger på deres hjemmeside eller gennem deres annoncer. Efter tilmelding blev leadet efter kort tid mødt af en e-mail, som personligt takkede kunden for henvendelsen, præsenterede Make influence og med en CTA om at booke et møde eller opkald i Make Influences kalender.

De indsamlede leads røg også automatisk i Make Influences pipeline, hvor der automatisk blev sendt en e-mail til Make Influences sælgere om at de skulle tage kontakt til leadet. Pipelinen der blev gjort brug af er Active Campaigns “Deal” værktøj, som giver et nemt overblik over hvilke kunder, som skal kontaktes, følges op på og onboardes. Her kunne strukturere opgaverne i deres salgspipeline, så den afspejlede deres salgsproces. 

Digital marketing som skaffer leads og branding

Da Make Influences CRM blev implementeret og kunderejsen blev dokumenteret gennem tracking, kunne vi skabe forbindelse mellem salg og marketing. Nu var det så tid til at anskaffe leads, som kunne skubbes igennem deres salgs og marketing tragt ved brug af annoncering. Growbix varetog Make Influence’s marketing funnel gennem annoncering på de sociale medier Facebook, Instagram og LinkedIn. 

Make Influences marketing funnel blev delt op i disse 3 kategorier:

  • Upper funnel
  • Mid funnel 
  • Bottom funnel

Upper funnel
Upper funnel annoncerne blev kørt gennem Facebook & LinkedIn, hvor vi annoncerede ud til personer, som minder om Make Influences nuværende kunder på Facebook & LinkedIn. Derudover målrettede vi mod jobstillinger og specifikke virksomheder på LinkedIn (Account-Based Marketing). Målgrupperne blev mødt af video og banner annoncer, hvor fokus var at skabe direkte værdi til brugeren i form af guides, kundecases, whitepapers og webinars. Værdien var gated content, hvor kunden skulle afgive deres mail for at få adgang til værdien. Sådan anskaffede vi de marketing kvalificerede leads.

Mid funnel
Her annoncerede vi til de marketing kvalificerede leads, og personer, som havde interageret med annoncerne i upper funnel. Fokus i mid funnel annoncerne var branding. Kunderne skulle få en forståelse for Make Influences komplekse produkt, værdien af produktet og personerne bag virksomheden. Her anskaffede vi ikke leads, men fokus var trafik og direkte annonce genkendelse. Budskaberne var interviews med founderne, hvordan platformen virkede og kundecases med resultater. Dette understøttede også e-mail automations, som kørte i Make Influences CRM. 

Lower funnel
Under analysen af kunderejsen, havde vi en klar forståelse for kunderejsen, og en klart identificeret konverteringsperiode fra marketing kvalificeret lead til salgs kvalificeret lead. Og når leadet var blevet stimuleret i tilstrækkelig tid af e-mail automations og mid funnel annoncer var det på tide med annoncer, hvor fokus lå på at få booket et møde med en sælger. Derfor blev lower funnel annoncerne udelukkende vist til personer, som havde gennemført alle touchpoints i mid funnel annoncerne, eller modtaget alle e-mail automations. 

Indledende resultater

I de indledende måneder blev der skabt en større mængde leads, og i sidste ende flere kunder gennem CRM’et Active Campaign. Samarbejdet med Make Influence har allerede haft et positivt afkast i måned 1, og dette er kun begyndelsen på et langt og spændende samarbejde for begge parter.

1
% FLERE LEADS
1
% ØGET OMSÆTNING
1
% ROAS

Skal vi skabe samme resultater for dig?